Διοικητικό Προσωπικό

Κάθε τρία χρόνια εκλέγεται νέα διοίκηση στον ΑΝΟΓ. Στις αρχαιρεσίες έχουν δικαίωμα ψήφου όλα τα ταμειακός τακτοποιημένα μέλη του Ομίλου που στις μέρες μας φτάνουν τα 600.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΝΟΓ, που εκλέχτηκαν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου της 12ης Μαρτίου 2022 και συγκροτήθηκαν σε σώμα κατά τη 1η συνεδρίαση του ΔΣ επίσης στις 12/3/2022, έχουν ως ακολούθως :

 

 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κυριακος Γιαννόπουλος
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χριστίνα Μπαχλά
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ευστράτιος Παναγάκος
ΤΑΜΙΑΣ Νικόλαος Στελίου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κωνσταντίνος Γαϊτας
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ Σταύρος Γιαννόπουλος
ΜΕΛΗ Θεόδωρος Κολοβός

Ηλίας Δαλαϊνας