Η συνεργασία του ΑΝΟΓ με την @safe water sports

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε πως ο ΑΝΟΓ σε συνεργασία με το @safe water sports υιοθετεί το "Πρόγραμμα Ασφαλούς Κολύμβησης" για...