Μετά τα μέτρα  της κυβέρνησης για την πανδημία, η διοίκηση του ΑΝΟΓ ανακοινώνει τα κάτωθι:

Λόγω των ενισχυμένων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση τα κολυμβητήρια του Α.Ν.Ο.Γ. (ανοικτό και κλειστό) θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας μέχρι 03/12/2020