Κοινό

Η πόρτα του ΑΝΟΓ ήταν και παραμένει ανοιχτή για όλους. Άνδρες-Γυναικές, μικρούς-μεγάλους, αθλητές και μη.

Οι εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν με γνώμονα το δικαίωμα άθλησης που έχει ο καθένας μας και κυρίως οι κάτοικοι της Γλυφάδας και των γύρω περιοχών.

Εκτός από τα Μέλη και τους αθλητές που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων.