Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΑΝΟΓ ενημερώνουν ότι η εταιρεία ύδρευσης ΕΥΔΑΠ, είναι ένας ακόμα χορηγός των αθλητικών τμημάτων του ομίλου.
Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία και είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας θα είναι εξαιρετική.