Μπορει να είμαστε μακριά αλλά το άθλημα που όλοι αγαπάμε μας ενώνει και μεταφερόμαστε με τη φαντασία μας στο κολυμβητήριό μας με Χριστουγεννιάτικη διάθεση!

🏊🏼‍♂️Anog juniors – Τμημα Επιλεκτων-🏊🏼‍♂️