Ο ΑΝΟΓ ανακοίνωσε τους προπονητές του στο άθλημα της Καλλιτεχνικής κολύμβησης που είναι οι κάτωθι:

ΓΚΟΥΤΣΕΒΑ ΝΑΣΤΙΑ

ΜΑΡΕ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΥΤΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΑΒΒΕΤΑ ΙΦΙΝΟΗ

ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΜΕΛΙΣΑΝΘΗ (Ακαδημίες)