Μετα την επιτυχή σύνδεση του κολυμβητηρίου του ΑΝΟΓ με το φυσικό αέριο, τα βελτιωτικά έργα συνεχίζονται, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία.

Με την βοήθεια του Δήμου Γλυφάδας, το κολυμβητήριο όταν παραδοθεί, θα είναι φυσικά πολύ καλύτερο και περισσότερο λειτουργικό.

Ολοι μας, στην οικογένεια του ΑΝΟΓ, ευελπιστούμε να απολαύσουμε το βελτιωμένο κολυμβητήριό μας το συντομότερο δυνατόν.