Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Γενική συνέλευση του ΑΝΟΓ, όπου εκτός των άλλων είχαμε και εκλογές.

Καταρχάς το καταστατικό του συλλόγου εναρμονίστηκε πλήρως με τον αθλητικό νόμο και στην συνέχεια έγιναν οι αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ. το οποίο θα διαρκέσει για 3 χρόνια.

Πρόεδρος παρέμεινε ο Κωνσταντίνος Μιτζάλης ενώ εκλέχτηκαν (με αλφαβητική σειρά) τα ακόλουθα μέλη:

Γαίτας Κωνσταντίνος
Γιαννόπουλος Κυριάκος
Γιαννόπουλος Σταύρος
Δαλαίνας Ηλίας
Κολοβός Θεόδωρος
Μπάχλα Χριστίνα
Παναγάκος Ευστράτιος
Στελίου Νικόλαος

Ευχόμαστε πάνω από όλα υγεία και καλή θητεία.