• Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
    Ωρες: 11.30-12.30

Προπονήτρια: Μαρία Διακοπούλου