• Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
    Ωρες: 11.30-12.30
  • Τρίτη – Πέμπτη
    Ωρες: 19.15 – 19.45

Προπονήτρια: Μαρία Διακοπούλου