Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. απο την 12η Νοεμβρίου και βάσει την ισχύουσας Νομοθεσίας και του κατασταστικού του Ομίλου, ο ΑΝΟΓ προκήρυξε την Τακτική Γενική του Συνέλευση για το Σάββατο 16 Μαρτίου.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

  • Εγκριση ισολογισμού εσόδων-εξόδων και έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
  • Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη από 1/4/2018 έως και 28/2/2019.
  • Εγκριση προυπολογισμού περιόδου 1/9/2019 έως 31/8/2020.
  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου εννεαμελούς  Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής με θητεία τριετή.

H Τακτική Γενική Συνέλευση είναι προγραμματισμένη για τις 09.00 και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα στις 10.00